5+ עקרונות האתיקה העסקית וגישתה בחברה

יישום עקרונות האתיקה העסקית בניהול עסק הוא חובה ומכסה את כל תחומי החברה. בפועל בחברות, עקרונות האתיקה העסקית יעצבו את הערכים, הנורמות והתנהגות העובדים, מכפופים לממונים עליונים.

יישום האתיקה העסקית בחברה יבנה מערכות יחסים הוגנות ובריאות, בין אם מדובר בקולגות, בעלי מניות, לקוחות, לקהילה. ויכול להיות שכל הצדדים בחברה הופכים את האתיקה העסקית לסטנדרט בעבודה.

קרא גם: 10 אתיקה בעסקים

עקרונות האתיקה העסקית בחברה

תוכן העניינים

 • עקרונות האתיקה העסקית בחברה
  • 1. עקרון האוטונומיה
  • 2. עקרון הכנות
  • 3. עקרון הצדק
  • 4. עקרון התועלת ההדדית
  • 5. עקרון הנאמנות
  • 6. העיקרון של יושרה מוסרית
 • גישת אתיקה עסקית
  • 1. גישה תועלתנית
  • 3. גישה לזכויות אישיות
  • 4. גישת הצדק

בתיאוריה כלכלית, על פרקטיקות עסקיות להיות בעלות אתיקה. אם כן, אילו עקרונות אתיים חלים בפעילות עסקית? להלן כמה מעקרונות האתיקה העסקית המיועדים:

1. עקרון האוטונומיה

עיקרון זה של אוטונומיה קשור לגישות וליכולות של אנשים בקבלת החלטה ופעולה מתאימות. במילים אחרות, על איש עסקים להיות מסוגל לקבל החלטות טובות ונכונות, ולקחת אחריות על אותן החלטות.

ניתן לומר ששחקן עסקי הוא בעל העיקרון של אוטונומיה בעסק, אם יש לו מודעות מלאה לחובותיו בניהול עסק. כלומר, יזם מבין את תחום העבודה הנעשית, את המצב העומד לרשותו ואת הדרישות והכללים החלים בתחום זה.

כמו כן, נאמר כי לשחקן עסקי יש את העיקרון של אוטונומיה אם הוא מודע לכך שההחלטות והפעולות שננקטו תואמות או מנוגדות לערכים או נורמות מוסריות מסוימות, ויש לו סיכונים שיכולים להתרחש עבורו ועבור החברה. עקרון האוטונומיה אינו רק בעקבות הערכים והנורמות החלים, אלא גם המודעות בתוך עצמו שמה שנעשה הוא דבר טוב.

2. עקרון הכנות

עקרון הכנות צריך להיות בסיס חשוב בניהול כל עסק. היזמים המצליחים ביותר, יזמים מודרניים וגם יזמים קונבנציונליים, טוענים כי יושר הוא אחד המפתחות להצלחה בכל עסק.

עקרון הכנות חשוב מאוד להתבצע על ידי יזמים. באופן כללי, עסק שמתנהל מבלי לבסס את עקרון הכנות לא יימשך זמן רב.

עבור יזמים, כנות קשורה לאיכות ומחיר המוצרים המוצעים לצרכנים. במילים אחרות, מכירת מוצרים באיכות גבוהה במחירים נוחים והוגנים היא סוג של יושר מהיזם לצרכן.

כנות היא השפעה גדולה מאוד בתהליך ניהול עסק. ברגע שאיש עסקים אינו צדק / מרמה צרכנים, אז זו תחילתו של נפילה ואפילו הרס של עסק. במיוחד בעסקים מודרניים כמו היום בהם רמת התחרות גבוהה מאוד.

3. עקרון הצדק

הוגן במקרה זה פירושו שלכל הגורמים המעורבים בעסק יש את הזכות לקבל את אותו הטיפול על פי הכללים הקיימים. באופן זה, על כל הגורמים המעורבים בעסק לתרום להצלחת העסק המנוהל, באופן ישיר ועקיף.

על ידי יישום נכון של עקרון צדק זה, כל הצדדים המעורבים בעסק, הן יחסים פנימיים והן יחסי חוץ, יקבלו יחס שווה בהתאם לזכויותיהם בהתאמה.

4. עקרון התועלת ההדדית

עיקרון זה של תועלת הדדית פירושו כי הפעילות העסקית המתבצעת מספקת הטבות לכל הצדדים. בניגוד לעקרון ההוגנות הדורש מכל הצדדים לא להרגיש מוחלשים, עיקרון זה של תועלת הדדית דורש זכויות מבחינת היתרונות של פעילויות עסקיות.

עקרון התועלת ההדדית מתאים בעיקר לאופי העסק ולמטרותיו. בפועל, עיקרון זה מתרחש בתהליכים עסקיים טובים שבהם היזם רוצה להרוויח והצרכנים רוצים להשיג מוצרים או שירותים מספקים.

5. עקרון הנאמנות

עקרון הנאמנות קשור לתהליך ניהול עסק המתבצע על ידי עובדים, הן ההנהלה, הממונים והכפופים לו. ניתן לראות נאמנות מדרך העבודה והרצינות בניהול עסק בהתאם לחזון ולמשימה (קרא: הבנת החזון והמשימה ) של החברה.

במילים אחרות, החלת עקרון הנאמנות פירושה שהמעביד והגורמים בו אינם צריכים לבלבל בין עניינים אישיים לענייני עבודה.

6. העיקרון של יושרה מוסרית

בניהול עסק, על עסקים להיות בעלי העיקרון של יושרה מוסרית טובה. המטרה היא לשמור על שמה הטוב של החברה ולהישאר חברה שאמינה על ידי הצרכנים.

בפועל, החלת עיקרון זה צריכה להתבצע על ידי כל הצדדים, בין אם מדובר בבעלי עסקים, עובדים, להנהלת החברה .

גישת אתיקה עסקית

בביצוע עקרונות האתיקה העסקית שהוזכרו לעיל יש צורך בגישה. כמה מגישות האתיקה העסקית הן:

1. גישה תועלתנית

בגישה זו, כל הפעולות שננקטו חייבות להיות מבוססות על הבנת ההשלכות. כלומר, יזם צריך להיות מסוגל לספק יתרונות חדשים לקהילה בעלות הנמוכה ביותר האפשרית מבלי לסכן אחרים.

3. גישה לזכויות אישיות

בגישה זו משפיעים על יכולתו של אדם להעריך זה את מעשיו של זה. עם זאת, כאשר פעולה נחשבת כגורמת חלוקה או מנוגדת לזכויותיהם של גורמים אחרים, אזי יש להפסיק / להימנע מהפעולה.

4. גישת הצדק

בפעולה זו, כל האנשים הזכאים לקבל החלטות נמצאים באותה עמדה, ופועלים באופן הוגן בשרת לקוחות, יחידים וקבוצות כאחד. גישה אתיקה עסקית זו תועיל הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך.

קרא גם: טיפים לפתיחת עסק בשנת 2018

כך הסבר קצר על עקרונות האתיקה העסקית וגישתה בתוך החברה. אני מקווה שזה מועיל.

עזוב את ההערה שלך

Please enter your comment!
Please enter your name here